Jaką zaprawę wybrać do murowania silikatów?

Choć bloczki silikatowe charakteryzują się znaczną masą, to właśnie z niej wynika cała lista ich cennych właściwości, które powodują że to jeden z najczęściej wybieranych materiałów ściennych na rynku. Aby jednak w pełni cieszyć się trwałą i solidną konstrukcją ścian, koniecznie jest zastosowanie odpowiedniej dla elementów silikatowych zaprawy. Możesz wybierać między tradycyjną zaprawą lub zdecydować się na spoiny cienkowarstwowe. Co powinno się wiedzieć dokonując wyboru?

Zaprawy murarskie do silikatów – z czego możesz wybierać?

Zgodnie z normą PN-EN 998-2 zaprawy murarskie dzieli się na klasy oznaczone literą „M” wraz z liczbą wskazującą wytrzymałość na ściskanie. Jeżeli nie podano inaczej w projekcie obiektu, bloczek silikatowy czy też cegła wapienno-piaskowa wymagają zastosowania zapraw klasy M5 lub M10, ale nie wyższej niż M15.

Przy wyborze należy kierować się także przyczepnością zaprawy do elementów murowych. Należy wybierać zaprawy o przyczepności określonej badaniami. Jeśli natomiast ze względów konstrukcyjnych na budowie wykorzystuje się więcej niż jeden typ zaprawy, trzeba zachować szczególną ostrożność, tak aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych pomyłek.

Do wznoszenia murów silikatowych wykorzystuje się:

 • zaprawy murarskie zwykłe, najczęściej cementowo-wapienne,
 • zaprawy murarskie do cienkich spoin (projektowane) dostarczane na budowę w formie suchej mieszanki.

Jak ocenić przydatność zaprawy w murowaniu z silikatów?

To właściwie wykonane spoiny odpowiadają w dużym stopniu za trwałość i odpowiednie połączenie elementów murowych w gotowej przegrodzie, Dlatego zarówno wyborowi zaprawy, jak i na późniejszym etapie odpowiedniemu wykonaniu spoin zaleca się poświęcić należytą uwagę. Należy unikać stosowania zapraw uniwersalnych, tylko wybierać do murowania takich elementów jak bloczek czy cegła wapienno-piaskowa te, których zastosowanie jest zalecane do określonej grupy materiałowej.

Porównując charakterystyki zapraw można odnaleźć różne parametry fizyczne, podzielone na parametry zaprawy świeżej i stwardniałej. Przy doborze zaprawy warto sprawdzić czy jej parametry odpowiadają naszemu zapotrzebowaniu.

W przypadku zaprawy świeżej możliwe do analizy parametry zaprawy to:

 • wydajność objętościowa próbnego zarobu,
 • konsystencja i plastyczność zaprawy murarskiej,
 • gęstość objętościowa,
 • czas zachowania właściwości roboczych,
 • zdolność do utrzymania wody,
 • podatność do samoczynnego wydzielania wody,
 • skłonność do rozwarstwiania się,
 • zawartość powietrza.

Już stwardniałe zaprawy należy natomiast przeanalizować pod kątem m.in.:

 • wytrzymałości na zginanie,
 • odporności na ściskanie i rozciąganie,
 • nasiąkliwości,
 • wilgotności,
 • gęstości objętościowej,
 • mrozoodporności,
 • współczynnika rozmiękania oraz przyczepności zaprawy do podłoża.

Dopasowanie zaprawy murarskiej o odpowiednich parametrach ma duże znaczenie z perspektywy ochrony jakościowej konstrukcji murowej, zanim dojdzie do usterek wpływających na bezpieczeństwo użytkowników budynku i wysokich kosztów z tym związanych.

 https://www.hplush.pl/